Música i expressió

La música i les arts expressives són claus per al desenvolupament integral dels nens: aporten enormes beneficis cognitius i personals, a més de potenciar-ne les habilitats comunicatives. L’educació musical afavoreix el desenvolupament i el perfeccionament dels talents especials, al costat de valors com l’esforç i la superació, la sensibilitat, l’organització o el treball en equip. Agora International School Andorra és centre examinador dels Trinity Music Exams.

Els nostres alumnes s’inicien en l’univers musical en l’etapa d’Educació Infantil (Infantil 3) i continuen al llarg de l’Educació Primària amb l’estudi d’un instrument musical: el violí. El violí és l’instrument de referència que arriben a dominar tots els alumnes, els quals disposen d’un acord amb un comerç d’instruments d’Andorra, Marrugat Rapsodia, per a la compra o el lloguer del seu instrument. A més, els estudiants d’Agora Andorra tenen contacte amb el piano des de l’etapa d’Educació Infantil, disposen també d’ukeleles i empren instruments de percussió indefinida a les classes d’Educació Musical.

Les arts creatives i escèniques tenen també una gran importància en la formació integral dels alumnes, ja que en potencien les capacitats intel·lectuals. A través de l’art els nens pensen per ells mateixos i desenvolupen la creativitat, imaginació, sensibilitat artística i emocions. A més, les arts milloren la capacitat dels nostres alumnes per expressar-se a través de pensaments imaginatius, reflexius i crítics. L’art és una forma d’expressar sentiments, però també pot ajudar els estudiants a trobar estratègies per superar qualsevol obstacle.

Aviso Legal