Multilingüisme

Preparem l’alumnat per a un futur internacional sense límits ni barreres. Oferim un projecte educatiu multilingüe, amb immersió lingüística més enllà de l’anglès, que permet a l’alumne dominar les llengües oficials del seu lloc de residència juntament amb l’anglès o el francès. Els nostres alumnes es desenvolupen en tres idiomes principals: espanyol, anglès i francès. El català, la llengua oficial d’Andorra, també s’ensenya a l’escola.

La immersió lingüística a Preescolar és clau per al procés d’aprenentatge d’idiomes. El nostre programa d’immersió en anglès comença a la primera etapa de preescolar, dels 0-2 anys, i continuem desenvolupant-ne les habilitats lingüístiques i comunicatives durant tota l’etapa d’Educació Infantil. En el segon cicle, a mesura que els nens comencen a llegir, s’introdueix la fonètica en anglès. Durant la seva trajectòria escolar, els estudiants poden obtenir al col·legi les qualificacions oficials d’anglès de la Universitat de Cambridge, així com els exàmens de francès de l’Alliance Française.

Per completar el programa lingüístic, els nostres alumnes disposen d’intercanvis i estades culturals a Anglaterra, Irlanda, França i els EUA. Els alumnes de tots els cursos tenen la possibilitat de fer un intercanvi amb qualsevol d’aquests països, d’un mes, un trimestre, un semestre o un any escolar. A més, els nostres alumnes de 5è de Primària tenen un intercanvi d’una setmana amb Stonar School, un prestigiós col·legi del Regne Unit integrat a Globeducate, i també poden cursar-hi un trimestre, un semestre o un curs complet. Finalment, l’extensa xarxa de col·legis de Globeducate permet als alumnes participar cada any en esdeveniments internacionals amb estudiants d’altres països i cultures.

Estades a l’estranger

Els nostres programes d’estades a l’estranger són experiències enriquidores lingüísticament i culturalment per als estudiants. Conviure amb joves d’altres parts del món ajuda a tenir una ment més oberta i acceptar futures oportunitats internacionals de treball i estudi.

Més informació
agora-international-andorra_preparacion-global_estancias-extranjero

Esdeveniments internacionals de Globeducate

Gràcies als esdeveniments internacionals, els alumnes perfeccionen les seves habilitats lingüístiques mentre es relacionen amb estudiants d’altres països. Al llarg del curs acadèmic, tenen l’oportunitat de participar en diferents esdeveniments multiculturals junt amb altres escoles que formen part del grup educatiu Globeducate: des de conferències i competicions acadèmiques, artístiques o esportives fins a un festival internacional de música.

Més informació
agora-international-andorra_preparacion-global_eventos-internacionales

Aviso Legal