Els nostres professors

Motivar i desenvolupar el desig d’aprendre és un objectiu clau a les escoles Globeducate, i això s’aplica tant als nostres mestres com als nostres estudiants. La formació professional contínua, l’intercanvi d’impressions i la col·laboració professional ajuden els nostres professors a mantenir-se al dia amb la recerca i les tècniques docents. Com a comunitat educativa, treballem plegats per proporcionar als nostres estudiants la millor educació disponible, tot optimitzant recursos i enfocant-nos en les necessitats i habilitats de cada alumne, per tal de dotar-los de les eines necessàries en estudis acadèmics i els desafiaments als quals s’enfrontaran en les seves futures vides professionals.

Un equip docent implicat

A Globeducate creiem que tota la comunitat educativa ha de continuar aprenent i millorant. Els nostres mestres participen en jornades de formació i tallers sobre temes com ara la intel·ligència emocional, l’ús efectiu de les noves tecnologies i el management a l’aula. Per exemple, els professors d’Agora Andorra International School van participar recentment en un taller titulat «Impacte en l’aprenentatge». La sessió va brindar als mestres tot un seguit d’estratègies dissenyades per tenir un major impacte en l’aprenentatge dels estudiants.

Una altra iniciativa per recolzar l’ensenyament i l’aprenentatge efectius són les sessions coaching. Els docents de tot el grup Globeducate han rebut capacitació en estratègies de lideratge perquè puguin oferir suport i assessorament als seus col·legues. Les escoles de Globeducate també han desenvolupat el seu propi marc de desenvolupament anomenat Globeducate Platinum Standard, un procés sistemàtic d’avaluació, suport i millora destinat a garantir que es mantinguin els més alts estàndards d’ensenyament i aprenentatge en tot el grup de Globeducate.

Formació contínua - Impacte en l'aprenentatge

Les escoles de Globeducate organitzen regularment sessions de formació per a tots els seus professors. Tot l’equip docent d’Agora International School Andorra va participar recentment en un taller de capacitació anomenat «Impact on Learning», una sessió on es van impartir estratègies pràctiques adreçades a assolir un major impacte en l’aprenentatge dels estudiants. Les àrees de debat inclouen temes com ara: el paper de les preguntes, assegurar la motivació i el repte en les lliçons, el control sistemàtic del progrés dels alumnes, la retroalimentació efectiva i la creació d’un clima aspiracional per a l’aprenentatge.

agora-international-school-andorra_profesores_formacion-continua

Coaching Educatiu

Com a part del compromís de les escoles de Globeducate amb l’excel·lència educativa, el 2017 es va llançar la iniciativa Globeducate Learning Coaches. Els docents de tot el grup de Globeducate van ser capacitats com a coaches per a ajudar i donar suport als seus col·legues en la cerca de l’excel·lència en la seva feina.

Globeducate té com a objectiu incorporar a les seves escoles mestres dedicats i apassionats que estimen el seu treball i s’esforcen constantment per desenvolupar les habilitats que ja tenen. Com a part del seu propi desenvolupament professional, els nostres mestres s’esforcen per aconseguir el mateix objectiu que fomenten entre els seus alumnes: ser el millor que puguin ser!

agora-international-school-andorra_profesores_coaching-educativo

Processos de millora: Globeducate Platinum Standard

Globeducate Platinum Standard és un procés sistemàtic d’avaluació, suport i millora amb l’objectiu de garantir que es mantinguin els més alts estàndards d’ensenyament i aprenentatge a tot el grup d’escoles de Globeducate. És una eina de diagnòstic destinada a millorar el rendiment general de cadascuna de les nostres escoles i que compta amb el suport de les millors pràctiques dels sistemes educatius d’arreu del món. El programa utilitza tot un seguit d’indicadors de qualitat que ajuden a establir plans de millora en àrees tals com el lideratge, la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge i el progrés i el benestar dels estudiants.

Més informació sobre Globeducate Platinum Standard
agora-international-school-andorra_profesores_nace-platinum-standard

Aviso Legal