Metodologia

A Agora Andorra International School el nostre objectiu és garantir que tots els nostres estudiants aprenguin d’una manera efectiva i amb un progrés excel·lent. Volem que els nostres alumnes participin activament a les classes, tinguin un pensament crític i analític, experimentin, assumeixin riscos en el seu aprenentatge i s’esforcin, tot fomentant que siguin col·laboratius amb els companys i respectuosos amb totes les persones que els envolten. Els nostres mestres encoratgen els nostres estudiants a assumir la responsabilitat del seu propi aprenentatge, una habilitat que és essencial per viure amb èxit al món un cop que abandonen l’escola.

Motivació i repte

Els estudiants aprenen millor quan estan inspirats i motivats, quan el treball presenta un desafiament adequat al seu nivell. És per això que els nostres mestres s’esforcen per involucrar els estudiants en experiències d’aprenentatge creatives, pràctiques i actives. A la classe de ciències desenvolupen habilitats analítiques, a l’entorn local de l’escola desenvolupen un sentit de responsabilitat ambiental i respecte per la naturalesa, i a través d’excursions culturals i esportives se’ls brinden oportunitats d’aprenentatge artístic, històric i físic.

agora-international-school-andorra_metodologia_motivacion-reto_2

Mètodes d'ensenyament personalitzats

Els nostres mestres actuen com a mentors per als seus estudiants. El seu objectiu: potenciar el millor de cada individu mitjançant estratègies d’ensenyament efectives i recursos d’alta qualitat. Els mètodes docents inclouen treballs per projecte, tutories individualitzades, treballs de recerca, pensament crític i resolució de problemes, sempre amb el suport de la tecnologia més innovadora.

agora-international-school-andorra_metodologia_tecnicas-docentes-personalizadas_2

Aprenentatge col·laboratiu

La base de l’aprenentatge col·laboratiu és treballar com a part d’un equip vers un objectiu comú. La interacció social i les habilitats de comunicació formen una part integral i essencial del procés, mentre que els estudiants desenvolupen valors com la cooperació i l’empatia.

agora-international-school-andorra_metodologia_aprendizaje-cooperativo_2

Pensament crític

A Agora Andorra International School, el nostre objectiu és ajudar els nostres estudiants a aprendre a estudiar i a pensar críticament. Creiem que la clau per desenvolupar habilitats de pensament crític rau en facilitar el procés mentre els nens encara són molt petits, per la qual cosa ja s’inculca des de preescolar. La capacitat de raonar permet als nostres estudiants dur a terme recerques efectives, analitzar, crear, prendre decisions meditades i emetre judicis clars, no solament a l’aula sinó també en altres àrees de les seves vides.

agora-international-school-andorra_metodologia_pensamiento-critico

Avaluació i feedback

L’avaluació dels estudiants és un procés continu a la nostra escola. Creiem que una avaluació efectiva és la clau per a l’ensenyament. Els nostres mestres fan servir diferents fonts per avaluar el progrés dels estudiants, que inclouen: tasques programades, avaluacions formals, observació a l’aula, preguntes, discussions i portafolis «dels millors treballs». El diàleg regular ajuda els mestres a identificar les necessitats específiques d’aprenentatge de cada alumne per ajudar-lo a avançar en el seu procés personal i guiar-lo cap a l’èxit acadèmic.

agora-international-school-andorra_metodologia_evaluacion-feedback-aprendizaje_2

Aviso Legal