Gabinet Psicopedagògic

El nostres psicòlegs educatius són professionals amb una àmplia formació i experiència en el camp de la psicologia infantil i juvenil. Treballen amb nens que necessiten diversos graus de suport, per exemple, aquells amb necessitats educatives especials, problemes de gestió emocional, nens superdotats, etc. i ofereixen una àmplia gamma de solucions pràctiques. Volem assegurar-nos que tots els nostres alumnes gaudeixin de l’oportunitat de trobar les seves fortaleses i superar qualsevol dificultat que puguin estar experimentant. El Departament d’Orientació treballa amb els estudiants, pares i mestres amb l’objectiu de garantir que s’ofereixi a cada nen el suport addicional que li cal amb un enfocament estructurat i coordinat.

Atenció personalitzada per a cada alumne

Proporcionar atenció personalitzada a cada estudiant és la funció principal del Gabinet Psicopedagògic. Una supervisió estreta i individualitzada que els permet dissenyar programes específics perquè cada alumne es desenvolupi al seu propi ritme, oferint-los el suport pràctic, acadèmic i professional que necessiten per avançar.

El Gabinet Psicopedagògic també s’encarrega de donar suport als nous estudiants i a les seves famílies, tot facilitant l’intercanvi d’informació entre tutors, pares i estudiants i brindant suport als nous estudiants. Volem assegurar-nos que els nostres nous estudiants s’integrin a la seva nova escola de la manera més fàcil i feliç possible per tal que puguem garantir-los un futur.

Atenció a la diversitat i avaluació psicològica

Entenem que els nostres estudiants tenen una àmplia gamma de necessitats. A través d’un monitoratge exhaustiu del seu progrés a l’escola podem prevenir, detectar i donar resposta a qualsevol dificultat amb la qual els estudiants es puguin trobar durant el seu procés d’aprenentatge. El Gabinet Psicopedagògic dona suport als nens que experimenten dificultats en l’aprenentatge (en àrees com la lectoescriptura i l’aritmètica), dificultats emocionals, en les relacions amb els companys de classe, el comportament, amb els problemes que sorgeixen de circumstàncies familiars difícils o derivats del trastorn per dèficit d’atenció. També brinda assistència a nens amb altes capacitats que poden tenir les seves pròpies necessitats particulars. Aquest gabinet treballa estretament amb especialistes externs i pot recomanar una avaluació de diagnòstic en alguns casos.

Suport per a les famílies i els mestres

El Gabinet Psicopedagògic treballa en col·laboració amb tutors, mestres, famílies i personal extern (psicòlegs, psiquiatres i mestres de suport) per a donar la resposta adequada a les necessitats específiques de cada nen. El departament encoratja els pares i tots els membres de la família perquè parlin sobre qualsevol problema que puguin tenir i organitza debats grupals i tallers per a pares per donar-los eines que ajudin al progrés educatiu de cada nen. El departament també treballa per optimitzar el treball en equip i la col·laboració a tota l’escola i garantir que la comunicació entre la llar i l’escola sigui el més efectiva possible.

Aviso Legal