Carta de la directora

Benvolgudes famílies,

Amb molta il·lusió i responsabilitat estaré a la vostra disposició al capdavant d’Agora Andorra Internacional School. Inicio aquest nou projecte amb entusiasme i ganes de treballar per a fer d’aquest centre la millor escola per als vostres fills i us convido, amb el vostre suport i compromís, a fer-vos partícips d’aquest gran repte que tenim a les nostres mans: proporcionar als vostres fills un model educatiu internacional que situï el nen al centre de l’aprenentatge i el doti de les eines que li permetin desenvolupar-se amb plenitud en un món globalitzat. Una educació integral que englobi totes les dimensions del desenvolupament humà: personal, familiar i social.

Els grans pilars del nostre projecte educatiu són:

Excel·lència educativa (educational excellence): els millors programes educatius, recursos i mètodes per a aconseguir un aprenentatge efectiu.

Preparació global (global readiness): alt domini de l’anglès, el castellà i el francès, amb una base de català, la llengua oficial, juntament amb una comprensió i sensibilització local i internacional.

Educació en valors (education in values): el respecte, la tolerància, la responsabilitat dels actes, el compromís social i l’esperit de superació.

Més que un col·legi (more than a school): l’alumne es troba al centre de l’aprenentatge, se’n potencia la creativitat, es desenvolupa la sensibilitat musical i artística i s’atorga una gran importància a l’esport, el qual té un paper clau en el desenvolupament integral dels nens.

Participar en aquesta noble tasca que és educar i que duc a terme amb convenciment i compromís no seria possible sense l’equip humà que m’envolta. Un equip motivat, en constant formació per incorporar metodologies com el programa de Batxillerat Internacional (IB), que viu amb passió la seva tasca i s’esforça contínuament perquè tots els alumnes consolidin la millor versió d’ells mateixos.

Penso que Andorra, país de pau centenària, neutral i model d’integració i convivència, es mereix una escola internacional d’aquestes característiques, que formi persones multilingües, bones comunicadores, amb intel·ligència emocional, curioses, amb criteri propi, que tinguin respecte al medi ambient, persones que sàpiguen analitzar i resoldre problemes amb creativitat, que siguin responsables i ètiques.

Coneixedora que la millor herència que podem deixar als nostres fills és una bona educació, desitjo que aquestes pàgines us puguin ser d’utilitat i espero poder rebre-us ben aviat al nostre centre.

 

Rebeu una salutació cordial,

Clara Pintat.

 

Aviso Legal